Reklamacje i zwroty
Sprzedającym jest PPH SUTEX Krystyna Sujecka, Czechy 207a, 98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w Urzędzie Gminy Zduńska Wola pod nr 252, Nip 829-000-01-35. Opis procedury reklamacyjnej: 1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sutex@sutex.pl, lub w formie pisemnej na powyższy adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: •imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, •datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, •przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, •wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Na składającym reklamację ciąży obowiązek dostarczenia sprzedającemu reklamowanego towaru. 2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, z najniższym proponowanym w cenniku kosztem przesyłki. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej lub w załączniku do Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta. Przesyłkę należy nadać na adres PPH Sutex Krystyna Sujecka, Czechy nr 207a, 98-220 Zduńska Wola. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl